اولویت‌های پژوهشی سال 96 بانک دی تعیین شد

[ad_1]

 به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک دی، اداره کل طرح و توسعه بانک دی، اولویت‌های پژوهشی سال 1396 این بانک را در 10 موضوع استراتژیک به شرح ذیل اعلام کرده است:

 موضوعات استراتژیک در حوزه ریسک

 1 بررسی مدل های اندازه گیری ریسک استراتژیک و پیاده سازی آن در بانک

2 بومی سازی وپیاده سازی نسبت های پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تامین مالی پایدار (NSFR)

3 پیاده سازی مدل CR+ در برآورد ریسک اعتباری

4 مدلسازی تخمین تلاطم با استفاده از انواع مدل های اقتصاد سنجی

5 بررسی مدلهای بهینه سازی پرتفوی بانک با در نظر گرفتن انواع سنجه های ریسک و بازدهی

6 تخمین ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از مدل های مختلف

7 طراحی مدل پیش بینی رفتار سپرده ها با رویکردهای پیش بینی سری‌های زمانی جریان وجوه نقد در بانک‌ها

8 حاکمیت شرکتی و استقرار چارچوب آن در بانک دی

9 مقایسه مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری متداول و بانکداری اسلامی

10 مقایسه مدیریت ریسک اعتباری بانک های داخلی و بین المللی

11 آسیب شناسی نظام بررسی طرحها در بانک دی و ارائه الگوی بهینه برای آن

12 طراحی نظام مدیریت ریسک در شعب بانک

13 شناسایی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل انواع ریسک (نقدینگی، اعتباری، عملیاتی، بازار و … )

14 مدل بهینه سازی ترکیب منابع و مصارف

موضوعات استراتژیک در حوزه روابط عمومی

1 طراحی مدل شهرت (Reputation) برای بانک دی با تاکید بر تفاوتهای ادراکی ذینفعان

2 جایگاه یابی دستگاههای pos بانک دی در بازار از دیدگاه پذیرندگان بر اساس تکنیک نقشه ادراکی

3 ارائه مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک

4 بخش بندی کاربران بانکداری اینترنتی بر مبنای انتظارات

5 ارائه مدلی برای پذیرش خدمات بانکداری الکترونیکی(از طریق اینترنت، موبایل و…) از دیدگاه مشتریان

6 شناسایی عوامل و بررسی اثر بخشی تبلیغات هدفمند در افزایش سپرده ها و تسهیلات بانک دی

7 نقش طراحی شعبه و تاثیر آن در رضایتمندی و نگهداشت مشتریان

8 سنجش اثربخشی تبلیغات بانک دی

موضوعات استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری مجازی

1 تکنولوژی های روز در حوزه پرداخت موبایل

2 فناوری‌های نو در صنعت مالی

3 بررسی اسکیماهای بین المللی کارت شاملCUP،Visa/Masterو …

4 بررسی امنیت روشهای پرداخت خرد(MicroPayment)از طریق تلفن همراه

5 بنچ مارک سرویسهای ارائه شده در نرم افزار های مربوط به موبایل بانک در بانکهای معتبر بین المللی

6 بررسی انواع روشهای پرداخت در وب سایت و نرم افزارهای شبکه اجتماعی (مثل فیس بوک و تلگرام)

7 بررسی روش های حمله نوین مبتنی بر APT

8 بررسی ارتباطات سلولی در شبکه بانکی

9 بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش جذب منابع، اعطای تسهیلات و درآمدهای بانک دی

10 بررسی تاثیر گذاری ارزش برند بانک دی بر افزایش استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک

11 بررسی شبکه های مشارکتی کد شده

موضوعات استراتژیک در حوزه ارزی و روابط بین الملل

1 بررسی تاثیر تحریم ها بر فعالیت های بین المللی بانک های ایرانی(فرصت ها و تهدیدها) و ارائه راهکارهای خروج و تعدیل اثرات آن

2 بررسی شرایط حضور بانک دی در حوزه اروپا درقالب تاسیس شعبه، ایجاد دفتر نمایندگی و یا خرید سهام یک بانک خارجی

3 تبیین استراتژی‌های ورود بانک دی به بازارهای بین‌المللی

4 شناسایی استانداردهای بین المللی بانکداری در جهت تطبیق و تسهیل برقراری رابطه کارگزاری با بانکهای معتبر جهان

5 تحلیل شکاف وضعیت صنعت بانکداری ایران در مقایسه با استانداردهای بین المللی و ارائه راهکارهایی به منظور افزایش توان رقابت پذیری بانک دی

6 “بررسی و شناسایی روشهای ارتقای خدمات ارزی با رویکرد مزیتهای بانک دی در امور ارزی

7 نحوه مدیریت بهینه بر منابع و مصارف ارزی

8 طراحی مدل بهینه جهت پیش بینی ریسک پرتفوی ارزی بانک

9 آثار سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر دارایی ها و بدهی های بانک

10 شناسایی عوامل موثر در جذب سپرده­های ارزی بانک

11 آسیب شناسی نوسانات نرخ ارز در کمیت و کیفیت سپرده های بانک دی و شناسایی راههای کاهش اثرات منفی این نوسانات

موضوعات استراتژیک در حوزه طرح و توسعه

1 طراحی الگوی نوآوری بومی بانک دی بر اساس وضعیت موجود

3 طراحی زنجیره ارزش گروه مالی دی

4 بازشناسی مدیریت کاری و هلدینگ داری گروه مالی دی

5 ارزیابی و آینده پژوهی مدل های کسب و کار بانکداری خرد، شرکتی و اختصاصی در بانک دی

6 آسیب شناسی مشتری مداری در شعب بانک دی

7 طراحی الگوی اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان شعب

8 طراحی نقشه راه توسعه بانکداری الکترونیک در جهت تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی

9 طراحی نقشه راه توسعه سرمایه انسانی در جهت تبدیل شدن به یک مزیت رقابتی

10 طراحی مدلی جهت توسعه و ترویج استراتژی های بانک در واحدهای مختلف بانک

11 شناسایی بلوک‌های دانشی و ترسیم نقشه ارتباطی آنها در بانک دی

12 طراحی مدل بومی مدیریت دانش برای بانک دی

موضوعات استراتژیک حوزه سرمایه انسانی و پشتیبانی

1 اولویت بندی مولفه های جبران خدمات جامع بانک دی در راستای انگیزش کارکنان

2 شناسایی مولفه‌های شایستگی‌های مدیران صف

3 آسیب شناسی الگوی مرسوم طبقه بندی مشاغل بانک ها

4 سنجش سطح عدالت سازمانی در شعب و ستاد بانک دی

5 طراحی نظام جامع سلامت بانک دی بر اساس استانداردهای جهانی

6 ارائه راهکارهای ارتقاء تعلق سازمانی در بانک دی

7 آمایش شعب بانک دی و ارائه الگوی مطلوب جایابی شعب

8 آسیب شناسی نظام پشتیبانی بانک دی

9 آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بانک دی

10 طراحی الگوی صحیح دوره‌های آموزشی متناسب با نظام ارتقاء و انتصاب کارکنان در سطوح مختلف بانک

11 سنجش اثربخشی نظام آموزشی کارکنان بانک دی با رویکرد تحلیل هزینه-فایده

موضوعات استراتژیک حوزه مبارزه با پولشویی و کنترل‌های داخلی

1 بررسی تطبیقی موانع و محدودیت­های اجرای نظارت الکترونیکی در بانکها

2 بررسی شیوه­های اعمال نظارت در بانکهای خصوصی و دولتی و ارائه راهکار مناسب جهت افزایش اثربخشی آنها

3 سنجش اثربخشی کنترلهای داخلی در جلوگیری از فعالیتهای پولشویی در عملیات بانکی

4 بانکداری الکترونیک و روش های مبارزه با پولشویی

5 روش های شناسایی و کشف موارد مشکوک به پولشویی

6 کاربرد داده کاوی در کشف موارد مشکوک به پولشویی

7 بررسی ابعاد جرم انگاری پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین موضوعه داخلی و بین‌المللی

8 بررسی روش های تعیین سطح فعالیت مشتریان

موضوعات استراتژیک حوزه اعتبارات

1 بررسی تطبیقی سیاستهای اخذ وثایق در بانک ها و موسسات مالی و ارائه راهکار برای بانک دی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

2 بررسی تعیین قیمت تمام شده خدمات اعتباری ، وروش های دریافت هزینه های فوق از متقاضیان تسهیلات

3 تعیین شاخص ها و راهکارهای نظارت اثربخش بر مصارف در بانک دی در جهت کاهش مطالبات غیرجاری

موضوعات استراتژیک حوزه بازاریابی

1 بررسی انواع مدل‌های موفق در طراحی و ارائه خدمات به مشتریان ارزنده و تعریف مدل اثربخش در بانک دی

2 سنجش ارزش ویژه برند بانک دی

3 طراحی و تدوین الگویی جهت محاسبه ارزش افزوده هریک از خدمات و محصولات بانک دی در بین مشتریان و بازار

4 شناسایی روش های نوین ارائه خدمات و طراحی محصولات جدید اعتباری بر اساس نیاز سنجی مشتریان

5 بررسی عوامل موثر بر سپرده گذاری در نظام بانکی و راهکارهای کاهش بهای تمام شده پول

موضوعات استراتژیک حوزه مالی و سرمایه گذاری

1 تدوین الگوی بهینه نگهداری وجه نقد در شعب بانک دی

2 بررسی نقاط قوت و ضعف نظام های رایج بودجه بندی در شبکه بانکی کشور و ارائه الگوی بهینه برای بانک دی

3 تعیین اولویت­ها و پتانسیلهای سرمایه گذاری در بانک دی در بخش های مختلف اقتصادی

4 تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار اوراق بهادار با پشتوانه رهن ثانویه

5 بررسی وضعیت منابع درآمدی بانک ها و تغییر پرتفوی درآمدی بانک ها

6 طراحی مدل مدیریت دارایی ها بر اساس مصوبات کمیته بال

 

 

طبق اعلام این اداره کل، پژوهشگران و محققان حوزه‌های مختلف علاوه بر موضوعات اعلام شده، می‌توانند موضوعاتی هم‌راستا با عناوین اعلام شده در جدول فوق را انتخاب نموده و با مشارکت و حمایت بانک، آن را به انجام برسانند.

 

جهت انجام امور اداری و اطلاع از فرآیند حمایت از پایان‌نامه و طرح‌های پژوهشی، پژوهشگران علاقمند به اولویت‌های ذکرشده، می توانند جهت هماهنگی‌های لازم با محمد رضا مظلوم پور-کارشناس مربوطه- به شماره تلفن 28931485 تماس حاصل کنند.

ضروری است پژوهشگران درخواست اولیه خود را با تکمیل فرم‌های بانک (قابل دریافت از بخش پژوهش‌های سایت بانک دی) به پست الکترونیکی payannameh@bank-day.ir ارسال و مراتب را از طریق کانال‌های ارتباطی فوق‌الذکر پیگیری کنند.

 

 

 

 

 

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *